Visie

SEAGALE, Eng. Let.: heftige zeestorm
De heftige zeestorm veroorzaakt een enorme golfslag en kan leiden tot overstromingen. Het zicht is beperkt door regen en overslaande golven. De lucht is donker en het voelt bedreigend. Toch kan een aantal dagen later de zee weer kalm zijn.

Ook tijdens een conflict kunnen de gemoederen hoog op lopen en is het zicht beperkt. De kunst van mediation is om de verschillende partijen inzicht te geven in de verschillende rukwinden en vervolgens meester te laten worden over het laten luwen van de storm. En zo mogelijk daarna met de wind in de rug verder te gaan en of samen verder te werken.

Deze uitgangspunten staan ook centraal in de trainings- en coachingsactiviteiten. Daarbij kunnen mensen zelf hun kader verbreden en actief (leren) omgaan met de ontstane situatie. Het scheppen van balans en versterken van de krachten die balans teweeg brengen staat centraal in alle activiteiten.
Ondersteunen van mensen in hun keuzes en het doorzien van de gevolgen daarvan is mijn dagelijks werk. Respect voor ieder individu en voor keuzes vormt het uitgangspunt waarmee ik werk. Ik sta voor kwaliteit en maatwerk.