Culturele verschillen

Iedereen draagt vanuit zijn opvoeding en achtergrond verschillende waarden en normen met zich mee. Een groot aantal zijn we ons niet van bewust en vinden we min of meer normaal. In een samenwerking met andere kunnen verschillen hierin tot conflicten leiden.

Conflicten

Misverstanden en "krommunicatie" kunnen gemakkelijk onstaan. Als daardoor gespannen verhoudingen ontstaan of onwerkbare situaties is het tijd om in actie te komen. Mediation kan de gespannen verhoudingen weer laten kalmeren. Onder begeleiding van een onafhankelijke deskundige kijkt u gezamenlijk (tussen collega's of in teamverband; als buren of in een andere relatie) waar de schoen wringt en waar dat van daan komt. Het is vaak een ontdekkingstocht waar misverstanden worden opgeruimd, communicatie wordt hersteld, en u een nieuwe kijk op elkaar krijgt. Ook biedt het een gelegenheid om kennis te nemen van elkaars zorgen of problmen. Vanuit die achtergrond is het mogelijk om te zien welke oplossingen er mogelijk zijn en hoe de omgang met elkaar blijvend kan worden verbeterd.