Kosten

U krijgt maandelijks een rekening volgens het bij het begin van de werkzaamheden afgesproken uurtarief.
Dit tarief is inclusief kantoorkosten indien de werkzaamheden op het kantoor van Seagale plaats vinden. BTW en indien nodig reiskosten en huur van vergaderruimte elders wordt in rekening gebracht.

Voor mediation geldt dat een aantal Zorgverzekeraars mediation in hun bedrijfspakketten, meestal op verwijzing van de Arbo-arts, aanbieden. Vraag dit na alvorens u de mediation start.

Voor de facturen geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. In geval een factuur niet volledig en / of niet tijdig voldaan wordt, kan de uitvoering van de opdracht worden opgeschort.

Voor de Privacy verklaring, klik hier.