Scheiding op maat

Als de liefde in een relatie over is en de relatie niet meer te redden, is scheiden vaak de enig overgebleven optie. Dit gaat meestal met de nodige emoties gepaard, tussen de partners en soms ook vanuit hun omgeving. Het gevaar bestaat dat die emoties met één van beiden of met u allebei aan de haal gaan. Dan is een goed gesprek niet meer mogelijk, laat staan het regelen van alle zaken die bij een echtscheiding komen kijken.

Mediation maakt de weg vrij voor een soepeler scheidingsproces. Ik begeleid jullie bij vraagstukken als hoe je uit elkaar gaat, wat daarbij komt kijken en het zoeken naar voor beiden acceptabele oplossingen. Over alles wat er rond een echtscheiding geregeld moet worden, krijgen jullie de eerste bijeenkomst een Stappenplan uitgereikt. Hierin is aangegeven welke zaken je moet regelen, wat de wettelijke normen zijn, en waarover je vrij kunt beslissen. Ook is een literatuurlijst toegevoegd met boeken over consequenties voor de kinderen, achtergrondinformatie over financiële kwesties en rouwverwerking. Veel cliënten geven aan dat zij daar steun aan het stappenplan en de bijbehorende literatuurlijst hebben.
Als jullie kinderen hebben, gaan we zoeken naar regelingen waarbij de kinderen zo goed mogelijk kunnen gedijen. De mediation is erop gericht om jullie vragen, problemen en specifieke situatie goed aan de orde te laten komen. Maatwerk staat voorop.

Tijdens de mediation kunnen verschillende oplossingen kunnen de revue passeren, waarbij beiden dient te besluiten wat de beste oplossing is. Soms is het nodig om advies in te winnen van deskundigen, bv. makelaar voor taxatie van huis, belastingadviseur, kinderpsycholoog. Zonodig kunnen jullie gebruik maken van een financieel adviseur waar ik mee samenwerk. Deze kan verder adviseren over o.a. alimentatie- en pensioenkwesties, vermogenszaken en fiscale consequenties van al deze zaken.

Bij een huwelijk vindt de ontbinding van het huwelijk plaats via de Rechter. Een advocaat dient het convenant in met de afspraken die tijdens de mediation zijn gemaakt en zijn vastgelegd. Ik werk samen met advocaten, zodat dit geen tijdverlies of misverstanden oplevert. Het staat u vrij om een andere advocaat te kiezen. Het verslag van de mediation, of een concept- convenant dient dan als basis voor het door de advocaat in te dienen echtscheidingsconvenant. Als er sprake is van een partnerschaprelatie, kunnen de afspraken gemaakt tijdens de mediation desgewenst bij een notaris gedeponeerd worden.