Werkwijze

Als u mij benadert met een probleem, neem ik binnen 2 dagen contact op en stuur informatie toe. Bij telefonisch contact wordt nog niet over de inhoud van het conflict gesproken. Een globale aanduiding waar het om gaat is voldoende; bijvoorbeeld: 'we hebben een samenwerkingsprobleem', 'we zijn het oneens over de leveringsvoorwaarden', 'de vergunning is mij onterecht niet verleend', 'het gaat over de voorwaarden voor ontslag', 'de maatschap functioneert niet goed' etc.

Een eerste mediationgesprek is, met uitzondering van vakantieperioden, binnen 2 weken mogelijk.

Bij de start van de bemiddeling wordt een contract, de mediationovereenkomst, getekend waarin staat welke spelregels er gelden tijdens de gesprekken. De bemiddeling start met 1 of enkele gesprekken waarin alles op tafel komt. In de volgende gesprekken wordt een oplossing uitgewerkt. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt een keer met partijen apart gesproken.
De gesprekken vinden plaats op neutraal terrein, meestal het kantoor van de mediator.

Aan het eind van de mediation wordt een vaststellingovereenkomst gemaakt. In een concept worden alle voorgenomen afspraken vastgelegd. Partijen nemen de tijd om er nog eens goed over na te denken en eventueel advies van deskundigen in te winnen. Als ze het beide met alles eens zijn, wordt de overeenkomst definitief en ondertekend. Een getekende overeenkomst is rechtsgeldig. Gezamenlijk wordt ook bekeken of en hoe de bereikte oplossing gecommuniceerd wordt binnen het team/afdeling en of de organisatie.

Bij mediation met meer dan 2 betrokkenen vindt er meestal eerst een intake plaats waarin met alle of daarvoor de groep of het bedrijf aangewezen vertegenwoordigers wordt gesproken. De belangrijkste bevindingen daarover worden meestal in een vertrouwelijke setting gepresenteerd. Daarna volgt een vervolgtraject waarin mediationgesprekken en/of teamtraining en/of coaching kan plaatsvinden.

Kenmerkend voor alle werkzaamheden is: afstemming en op maat werken. Dat wil zeggen dat ik werk met de ervaringen van de deelnemers en dat ik de werkzaamheden afstem op de problematiek en de mogelijkheden van de groep.

MfN Reglement