Overlegscheiding / Collaborative divorce

Scheiden met respect en oog voor ieders belang

Een overlegscheiding is een scheiding waarbij elke partner terzijde wordt gestaan door een eigen advocaat. Een neutrale coach begeleidt de besprekingen tussen partijen en de advocaten én begeleidt de ouders bij het opstellen van een ouderschapsplan en mogelijke emotionele hick-ups.Met respect over en weer voor elkaar, met uitwisseling van alle stukken en gegevens, en met oog voor ieders belangen praten partijen en advocaten onder leiding van de coach door over alle zaken. Zo nodig  schuift een neutrale deskundige aan als er advies nodig is over financiële kwesties of over de kinderen. Juist de samenwerking van het team maakt dat mensen optimaal worden begeleid en dat er oplossingen worden gevonden, die anders moeilijk of niet bereikt hadden kunnen worden.

De advocaten kunnen alleen via overleg alle zaken met partners regelen en een gemeenschappelijk verzoekschrift tot scheiding indienen. Mocht het niet lukken om via het overleg tot wederzijds aanvaardbare oplossingen te komen, dan kunnen de advocaten niet optreden in een juridische procedure.

Oog voor de kinderen

Het doel van de overlegscheiding is het samen oplossen van problemen en het voorkomen van een juridisch gevecht. Wanneer een beslissing tot echtscheiding eenmaal is genomen, richt de overlegscheiding zich op de vraag hoe ieder na de scheiding het eigen leven kan opbouwen. Daarbij is oog voor de belangen van de kinderen en oog voor wat voor hen werkt/nodig is.
Bij alle gesprekken ligt de nadruk op samenwerking bij het vinden van oplossingen. In plaats van het eindeloos ventileren van verwijten ligt de nadruk op het bereiken van werkbare oplossingen die zijn gebaseerd op punten waarover  beide partners het eens zijn. Zo hebben kinderen ook het minst last van de scheiding tussen hun ouders.

Oog voor de toekomst

Met de echtscheiding komt er een einde aan het huwelijk, maar niet noodzakelijkerwijs aan gezins- of familiebanden. Vooral wanneer er kinderen bij betrokken zijn, blijft u als verantwoordelijk voor hen. Door het behoud van wederzijds respect en het aanmoedigen van samenwerking kunnen ouders en kinderen familiebanden in stand houden en zich richten op de toekomst. Een echtscheiding zal altijd een levensveranderende gebeurtenis blijven, maar door middel van de overlegscheiding wordt het gezin begeleid naar een respectvolle afronding van de scheiding en het maken van een gezonde, nieuwe start.

Lillian van Wesemael is sinds 2010, na een intensieve opleiding, geregistreerd als coach voor overlegscheidingen. Zij is lid van de Vereniging Collaborative Divorce en de Praktijkgroep overlegscheiden Zuid Holland. Zij heeft sinds 2010 met veel enthousiasme met verschillende advocaten samengewerkt en met succes de scheiding kunnen regelen, vaak tot grote opluchting van de cliënten. Via overlegscheiding kan maatwerk gegeven worden en cliënten stap voor stap door het soms moeilijk, belastende en emotionele zware proces van scheiding worden geleid. Voor expats kan dit  bijzonder behulpzaam zijn, aangezien zij vaak geen inzicht hebben hoe een scheiding in Nederland geregeld moet worden. De overlegscheiding kan in het Engels plaats vinden.  De gesprekken bij Lillian kunnen eventueel ook in het Spaans gevoerd worden.

Overlegscheiding of mediation
Komt overlegscheiding in plaats van mediation?

Het antwoord is "nee". Overlegscheiding is een wijze van conflictoplossing tussen mediation en procederen in. Alle voordelen die voor mediation kunnen worden genoemd, gelden ook voor de overlegscheiding. Alleen, soms is mediation niet mogelijk. Vooral als er geen evenwicht bestaat tussen de betrokken partners in kennis, emoties en/of macht, is de overlegscheiding de aangewezen weg om een vechtscheiding te vermijden.