Individuele coaching rond werk

In ons leven hebben we allemaal wel eens momenten dat we niet weten of we op het goede spoor zitten. Hierover praten kan lijn brengen in de problematiek en nieuwe handelingsperspectieven opleveren. Wanneer gesprekken in uw werk of met vrienden en familie niet voldoende zijn, is begeleiding door een coach is zinvol.

Enkele voorbeelden van zo'n situatie:

  • U kunt het gevoel hebben dat u niet voldoende greep heeft op uw werksituatie
  • U moet uw weg vinden in een onbekende en/of lastige omgeving
  • U wilt nagaan of u in bepaalde situaties de juiste houding aanneemt en adequaat handelt
  • U wilt bepaalde houdings- of gedragsalternatieven in een veilige situatie oefenen
  • U zit vast met uw loopbaan (-perspectieven)
  • Het schuurt tussen de werksituatie en de privé-situatie en u weet niet precies een goede afstemming te vinden
  • Na een burn-out periode gaat u weer aan de slag en wilt begeleid worden om te zorgen dat u niet weer in de oude valkuilen stapt

In persoonlijke ontwikkelingsgesprekken stelt u aan de orde wat u aan wilt pakken. Het zijn gesprekken waarin u niet wordt voorgeschreven wat u moet doen, maaar waarin u meer inzicht krijgt in wat u allemaal zou kunnen doen. Centraal staat het zicht op het eigen functioneren en dat van de organisatie of omgeving waar u deel van uit maakt.

Als coach begeleid ik mensen om de greep op hun werk en leven te verstevigen. Ik zet aan tot denken en doen door te luisteren, te vragen, verbanden te leggen en waar nodig te confronteren.

Vanuit een overzicht op uw functioneren en dat van uw omgeving, en met groeiend inzicht in uw talenten en valkuilen, bent u zelf in staat om verder gaat met uw leven en werk.