Mediation naast rechtspraak

Ook als u al in een gerechtelijke procedure bent verwikkeld, kunt u overgaan op mediation.
Tijdens de mediation moet de juridische procedure worden stilgezet, zodat in rust gekeken kan worden of u er samen toch uit kunt komen.
De mediation kan met of zonder advocaten worden gevoerd.

Een getalsmatige, en qua kennis evenwichtige verhouding is gewenst tijdens de mediation. Als de advocaten niet bij de gesprekken zijn, kunt u wel ruggespraak houden en advies vragen aan hen. Echter uitspraken tijdens de mediation kunnen in een latere juridische procedure niet tegen elkaar gebruikt worden. De geheimhouding is bindend voor zowel deelnemers als advocaten. Als de mediation met een overeenkomst slaagt, kan deze zonodig opgenomen worden in de gerechtelijke uitspraak of kan de juridische procedure worden ingetrokken.