Omgangsregeling

Blijvend contact tussen kind en niet verzorgende ouder

Voor de ontwikkeling van kinderen is het belangrijk dat zij ook na de scheiding contact blijven houden met beide ouders. Kinderen en ouders hebben recht op omgang met elkaar, dat staat ook zo in de wet. Bij een scheiding is dit soms een moeilijk punt. Vaak kiezen ouders ervoor dat de kinderen na de scheiding bij een van hen wonen en dat er een omgangsregeling is voor de kinderen en de andere ouder (de niet verzorgende ouder).

Bij een mediator bespreek je als ouders samen welke omgangsregeling het beste is voor jullie kind. Er wordt afgesproken hoe vaak en wanneer het kind en de andere ouder elkaar ontmoeten. Die ouder neemt op die momenten de zorg voor het kind op zich. Ook wordt afgesproken wie het kind haalt en brengt. Daarnaast maak je afspraken over de omgang op de verschillende verjaardagen en worden er afspraken gemaakt over de verdeling van de vakanties. Bijzondere dagen als kerstmis en oud en nieuw komen ook aan bod.

Welke regeling haalbaar is, hangt van verschillende factoren af. Woon je als ouders dichtbij elkaar? Werken jullie allebei? Waar staat de school van de kinderen? Hoe zit het met sportclubs? Hoe oud zijn de kinderen? Wat willen de kinderen zelf? Ook eventuele medische omstandigheden van de kinderen en ouders spelen een rol. Verder is van belang hoe je als ouders na de scheiding je eigen leven wilt gaan inrichten. Wat zijn jullie plannen en wensen? Hoe past de omgang met de kinderen hierin? Indien gewenst kun je als ouders een jaarschema maken dat helder is voor alle betrokkenen. Ook is het mogelijk om afspraken te maken over de omgang tussen de kinderen en de oma’s en opa’s.

Een omgangsregeling is maatwerk voor de kinderen en ouders. Het biedt houvast voor alle betrokkenen. Afhankelijk van de leeftijd van de kinderen spreken jullie de omgangsregeling door met jullie kind. Het is ook mogelijk dat de mediator een gesprekje met de kinderen heeft.

Een omgangsregeling kun je opstellen als je gaat scheiden na een huwelijk of als je als ongehuwde ouders uit elkaar gaat. Ook is het mogelijk samen een omgangsregeling op te stellen voor jouw ex-partner die samen met jou het gezamenlijk gezag uitoefende.

Als je als ouders meer wilt afspreken dan alleen een omgangsregeling dan biedt het Ouderschapsplan goede mogelijkheden. (Klik hier om naar de pagina met meer informatie over het Ouderschapsplan te gaan.)

Er is al een omgangsregeling

Het is ook mogelijk mediation in te zetten als er al een omgangsregeling is. Het kan zijn dat je als ouders de regeling niet meer goed vindt of dat de kinderen er niet meer mee uit de voeten kunnen. Als je er samen niet uit komt om een nieuwe regeling af te spreken, is mediation en goede manier om nieuwe afspraken te maken. Ook in deze situaties is het vanzelfsprekend dat de nieuwe omgangsregeling maatwerk is.